Posvećeni smo unapređenju:

Ishrane  životinja pripremom hraniva sa  inovativnim proizvodima i uslugama

Ponovnog korišćenja organskog otpada prehrambene industrije u vidu sporednih proizvoda za ishranu životinja

Održive i cirkularne poljoprivredne proizvodnje

U Farmi Inova verujemo u napredak. Korišćenjem naših inovacija sledeće generacije, pomažemo agrobiznisu da upravlja agilnim tokovima posla. Napredujemo zbog naših  istraživanja,  tržišnog znanja i sjajnog tima koji stoji iza naših proizvoda i usluga.

Kontaktirajte nas

Izrada sajta je finasirana od  Raising starts pre-seed programa Naučno tehnološkog parka Beograd uz podršku Vlade Švajcarske