• Zlatna medalja za inovatore – Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu WIPO, za pronalazak „Stabilizatori silaže“ , 2021
 • Zlatna medalja –za pronalazak „Stabilizatori silaže“, Korean International Women’s Invention Exposition, Koreja – Seoul 2021
 • Zlatna medalja- za pronalazak „Stabilizatori silaže“, TISIAS, Kanada 2021
 • Specijalna nagrada međunarodne izložbe – Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills, Kanada 2021
 • Nagrada za najbolju inovaciju ženskog pronalazača- Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills, Kanada 2021
 • Zlatna medalja- za pronalazak „Stabilizatori silaže“, IDEA Association, Mađarska,2021
 • Zlatna medalja- za pronalazak „Postupak i primena aditiva pri konzervisanju stočne hrane“, IDEA Association, Mađarska,2021
 • Zlatna medalja- za pronalazak „Uređaj za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama“, IDEA Association, Mađarska,2021
 • Pehar i specijalno priznanje za doprinos razvoju inovacija, IDEA Association, Mađarska,2021
 • Zlatna medalja- za pronalazak „Stabilizatori silaže“,Salonul International Inventii ”Traian Vuia”, Rumunija,2021
 • Excellence diploma- za pronalazak „Stabilizatori silaže“,Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary medicine „King Michael I of Romania“, Rumunija, 2021
 • Specijalna nagrada međunarodne izložbe – Korean International Women’s Invention Exposition for the presented invention, Koreja – Seoul, 2019
 • Zlatna medalja –za pronalazak „Postupak i primena aditiva pri konzervisanju stočne hrane“, Korean International Women’s Invention Exposition, Koreja – Seoul 2019
 • Zlatna medalja – za pronalazak „Uređaj za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama“,, Korean International Women’s Invention Exposition, , Koreja – Seoul 2019
 • Zlatna medalja za najbolju inovaciju – International Federation of Inventors’ Associations IFIA, oktobar 2018
 • Zlatna medalja – Međunarodna izložba inovacija u poljoprivredi „ Agro Arca“, Zagreb-Hrvatska, oktobar 2018
 • Excellence diploma- Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary medicine „King Michael I of Romania“, Rumunija, oktobar 2018
 • Zlatna medalja – Indian Innovators Associations, Indija, oktobar 2018
 • Zlatna medalja- APIICIS, Inventarium Science, Portugalija, oktobar 2018
 • Zlatna medalja– Međunarodna izložba inovacija „ Tesla fest“, Srbija, oktobar 2018
 • Zlatna medalja – Međunarodna izložba inovacija „ New time“, Rusija, septembar 2018
 • Specijalna zlatna nagrada- za najbolju inovaciju, Sirija, septembar 2018
 • Zlatna medalja – Univerzitet u Krajovi, Rumunija, septembar 2018
 • Zlatna medalja – Međunarodna izložba „ Inovamak“, Makedonija, septembar 2018
 • Zlatna medalja – Međunarodna izložba „ Invent Arena“, Češka, juni 2018;
 • Nagrada za najbolju ženu inovatora na Međunarodnoj izložbi „ Invent Arena“, Češka, juni 2018;
 • Diploma –Inventor Agency for Promotion Ltd, Poland, juni 2018
 • Zlatna medalja- Salonul International Inventii ”Traian Vuia”, Rumunija , juni 2018;
 • Zlatna medalja- University Politehnica of Bucharest, Rumunija, juni 2018;
 • Zlatna medalja – „Arca Award“, Hrvatska udruga pronalazača, april 2018;
 • Zlatna povelja – 62 Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Savez pronalazača Srbije, maj 2018;
 • Zlatna medalja ”Nikola Tesla” , Međunarodna izložba inovacija, Savez pronalazača Beograda, april 2018;
 • Premijum Specijal nagrada i pehar – Međunarodna izložba inovacija, Rumunija, 2016;
 • Zlatna medalja ”Nikola Tesla” – 60 Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Savez pronalazača Srbije, maj 2016;
 • Nagrada Privredne komore Beograda- za pronalazak Uređaj za dodavanje suvog leda pri siliranju, april 2016 god.
 • Nagrada Privredne komore Beograda- za pronalazak Primene ugljendioksida u gasu pri siliranju biljaka, april 2014 god.