Osnovni cilj siliranja biljaka je očuvanje njihove hranljive vrednosti tokom skladištenja što približnije hranljivoj vrednosti koju su imale pre konzervisanja. Silaža predstavlja konzervisanu zelenu hranu za domaće životinje i ima izuzetno velikog značaja u ishrani visokomlečnih goveda. Siliranje je tehnološki postupak konzervisanja visokovlažnih biljaka namenjenih prvenstveno za ishranu domaćih životinja. Konzervisanje hraniva se vrši pomoću kiselina koje se dobijaju radom bakterija pri mlečno-kiselinskoj fermentaciji.

Stabilizator silaže  se namenjen očuvanju hrane za životinje i predstavlja inventivni element u procesu siliranja biljaka (kukuruz, lucerka, raž) u horizontalnim silosima, silo rukavima  i rol balama. Pravi veliku razliku u izgledu komercijalne primene aditiva, a važan je pronalazak  zbog izbacivanja kiseonika iz silo mase. Vazduh (kiseonik) je glavni uzrok pogoršanja silaže, jer pospešije  neželjenu hemijsku i mikrobiološku aktivnost, što dovodi do kvarenja silaže.  Ovaj pronalazak se zasniva na bioremedijaciji, jer koristimo bakterije mlečne kiseline  koje već postoje na biljkama, bez dodatka inokulanata. Stabilizator silaže  ima  brojne povoljne  efekte na proces siliranja obezbeđujući duži period očuvanja silaže a takođe po potrebi brzo otvaranje silaže posle 15 dana.

Inovativne komponente su   organskog porekla , bezbedne za ljude i životinje i odobreno od EFSA EU. Naš proizvod  pruža anaerobne uslove za rast i razvoj bakterija mlečne kiseline u  silažama sa smanjenim gubitkom hranljivih materija u kratkom vremenskom periodu.

Primena Stabilizatora silaže se prilagođava proizvodnim uslovima svake farme , na potpuno nov i bezbedan način za  zdravlje ljudi i životinja i zaštite životne sredine. Sigurno  siliranje biljaka bez gubitaka  na farmama. Ova inovacija omogućava 50 puta brže  izbacivanje kiseonika od tradicionalnih tehnika , upijanje vlage i smanjenje pH vrednosti  biljne mase  i efikasno očuvanje hranljive vrednosti silaže.

PROVEREN EFEKAT  STABILIZATORA SILAŽE  NA FARMAMA

Napredak, Delta Agrar

Horizontalni silos

Kamendin doo

Rol bale

PIK Bečej

Silo rukav

POREĐENJE SA PROIZVODIMA NA TRŽIŠTU