Dugodišnjim radom u poljoprivredi, posebno u ishrani domaćih životinja, uvideli smo da farmeri imaju veliki problem u spremanju kvalitetnog sena, naročito u prolećnim mesecima kada su vremenske prilike nestabilne. Takođe, u letnjim mesecima dolazi do presušivanja sena zbog visokih temperatura, pri čemu se otpada lišće sa biljke koje je najhranljiviji deo. Danas  pri spremanju sena dolazi do velikih gubitaka koji se kreću u proseku oko 30% na farmama. Ti gubici se ogledaju u opadanju lišća biljaka koje je najhranljiviji deo, zatim u  kvarenju zbog prevremenog ili zakasnelog košenju usled loših vremenskih uslova najčešće kiše.  Guardian feed omogućava  da biljke zadrže  visoku  hranljivu vrednost izuzetno kvalitetnog sena.

Inovativni proizvod Guardian Feed doprinosi pripremi kvalitetnog sena. Omogućava  poljoprivrednicima da pokose biljke sa što manje gubitaka i ostvare veću dobit putem efikasne  proizvodnje mleka i mesa.

Guardian feed:

 1. Čuva hranljivu vrednost biljaka i povećava dobrovoljan unos sena i TMR
 2. Absorbuje vlagu u senu – seno se može spremati sa većim procentom vlage, odnosno kraći je period sušenja-provenjavanja biljaka na parcelama. Time  smanjujemo  rizik  od vremenskih nepogoda i  da seno pokisne. U slučaju proizvodnje nekvalitetnog sena pokvareni delovi se moraju baciti , ponekad se celokupni otkosi bacaju ,jer nisu zdravstveno bezbedni i mogu dovesti do uginuća životinja.  U ovakvim slučajevima  farmeri trpe velike gubitke.
 3. Sprečava pojavu buđi i plesni – Komponente koje su u sastavu Guardian Feed-a sprečavaju pojave buđi i plesni , koje se vrlo često javljaju kada je seno vlažnije i nije dovoljno sabijeno.Guardian Feed sprečava razvoj mikotoksina koji izazivaju kvarenje sena. Seno sa prisustvom kvasaca, plesni i drugih nepoželjnih mikroorganizama dobija neprijatan miris,  životinje  ga nerado koriste i  može izazvati razna oboljenja kod životinja.

Priprema zdravog i bezbednog sena


 • Prijatna citratna aroma
 • Povećanje dobrovoljnog unosa
 • Laka primena
 • Brza upotreba sena
 • Absorber vlage
 • Stoper mikotoksina
 • Protektor hranljive vrednosti sena
 • Bezbedan za zdravlje ljudi i životinja

Rešenje

NAŠ PROIZVOD OMOGUĆAVA PRIPREMU SENA BEZ GUBITAKA. ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKI BEZBEDAN!

Jedinstven
Jedini proizvod posebno namenjen za absorbovanje vlage u senu

Testiran
Primenjen  na farmama u Srbiji

Prvi na tržištu
Prvi funkcionalno dizajniran proizvod za efikasno spremanje kvalitetnog sena

Autentičan
Dizajniran za  pomoć farmerima i stručnjacima  u ovoj oblasti

Rezime

U Farmi Inova verujemo u napredak. Koristeći naše inovacije  nove generacije, pomažemo agro biznisu da upravlja agilnim tokovima posla. Uspevamo zahvaljujući našem istraživanju i poznavanju tržišta i odličnom timu koji stoji iza naših proizvoda i usluga.